xây dựng dân dụng||xay dung dan dung

xây dựng dân dụng||xay dung dan dung

xây dựng dân dụng||xay dung dan dung

Trang chủ >> Dự án >> Công Trình Hoàn Thành >> Công trình Hoàn Thành 2019

CĐT: Nguyễn Hoàng Mạnh

CÔNG TRÌNH NHÀ Ở TƯ NHÂN

CHỦ ĐẦU TƯ: NGUYỄN HOÀNG MẠNH

GPPXD SỐ: 07/XPXD/NP/2017

NGÀY KHỞI CÔNG: 15.03.2018

NGÀY HOÀN THÀNH: 30.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ khóa: