xây dựng dân dụng||xay dung dan dung

xây dựng dân dụng||xay dung dan dung

xây dựng dân dụng||xay dung dan dung

Trang chủ >> Lĩnh vực hoạt động

Giám sát công trình thi công

       - Giám sát thi công toàn bộ quá trình xây dựng.

      - Giám sát thi công kết hợp trông coi vật tư xuất nhập.

      - Giám sát từng giai đoạn của công trình.