xây dựng dân dụng||xay dung dan dung

xây dựng dân dụng||xay dung dan dung

xây dựng dân dụng||xay dung dan dung

Trang chủ >> Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn và thiết kế kiến trúc

    - Vẽ phối cảnh, thiết kế ý tưởng.

   - Tư vấn thiết kế kiến trúc dự án chi tiết.

   - Thiết kế, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công.

   - Tư vấn thiết kế xây mới, thiết kế cải tạo.